POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Informacje dotyczące danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest Pracownia_EB sp. z o.o. 05-500 Stara Iwiczna ul. Słoneczna 105a/60 email: dziendobry@pracowniaeb.pl


2. Administrator przetwarza podane przez użytkownika dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


3. Administrator przetwarzać będzie dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Do danych tych należą: imię, nazwisko, adres email oraz inne dane, które zostaną podane przez Użytkownika.


4. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach związanych ze świadczeniem Usług w Serwisie HROptimiser, a w szczególności w następujących celach:

a) autoryzacji i umożliwienia złożenia zamówienia na Usługi w Serwisie HROptimiser;

b) Kontaktu z Użytkownikiem w celu przeprowadzenia Webinarium i konsultacji;

c) administrowania Serwisem HROptimiser;

d) Zapewnienia zgodności z prawem i bezpieczeństwa funkcjonowania Serwisu HROPtimiser;

e) kontaktu z Użytkownikiem w sprawach reklamacyjnych i przesyłania informacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu HROptimiser i Narzędzia;

f)dochodzenia i obrony przed roszczeniami;

g)prowadzenia analiz statystycznych i badania satysfakcji.


5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz okres ich przechowywania:

a) Konieczność przetwarzania dla realizacji obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie Serwisu HROptimiser (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te będą przechowywane przez okres 2 lat od rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną do celów ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem z Usług.

b) Na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie w celu określonym w zgodzie (art. 6 ust 1 lit. a RODO). Dane będą przechowywane do czasu realizacji celu lub do czasu wycofania zgody.

c) Realizacja uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej (art. 6.ust.1 lit. f RODO), za które uznać należy między innymi: komunikacja z Użytkownikiem, zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu, prowadzenie statystyk, obrona roszczeń. Dane będą przetwarzane do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych do tych celów.


6. Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegać profilowaniu. 


7. Dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom:

a)Dostawcom usług, którzy świadczą usługi związane z prowadzeniem Serwisu HROptimiser na podstawie umów zawartych z Administratorem mają prawo do przetwarzania danych w celu wykonania usługi. 

b) Instytucjom państwowym, które na podstawie przepisów prawnych mają prawo żądać udostępnienia danych osobowych.


8. Prawa Użytkownika:

a) Prawo dostępu do danych osobowych – Każdy użytkownik może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.

b) Prawo sprostowania danych osobowych – Użytkownik może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.

c) Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – Użytkownik może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) Prawo sprzeciwu – Użytkownik może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane Użytkownika są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: (1) podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub (2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownik może domagać się „zablokowania” danych (tj. ograniczenia wszelkich operacji przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne Użytkownikowi np. do ochrony jego praw.f)Prawo do przenoszenia danych osobowych – Użytkownik może domagać się otrzymania danych, które dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.


9. Sprzeciw można zgłosić wysyłając email na adres email: kontakt@flotafilmowa.com lub pocztą na adres siedziby Administratora.


10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.


11. Podanie przez Użytkownika danych osobowych do kontaktu jest dobrowolne jednak ich niepodanie spowoduje brak możliwości przesłania wiadomości i odpowiedzi zwrotnej.II.Informacje o korzystaniu z plików cookies.


12. W celu świadczenia usług Serwisu HROptimiser na najwyższym poziomie Pracownia_EB sp. z o.o. stosuje pliki cookies. Korzystanie z Serwisu HROptimiser oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w urządzeniu końcowym każdej osoby odwiedzającej stronę internetową: www.hroptimiser.com


13. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość zarządzania plikami cookies poprzez ich blokowanie lub usuwanie w ustawieniach oprogramowania przeglądarek internetowych. Informujemy jednak, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.hroptimiser.com


14. Pliki cookies (tzw. ciasteczka):

a) stanowią dane informatyczne w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które wysyłane są przez odwiedzany przez Użytkownika serwis internetowy do urządzenia końcowego użytkownika, np. komputera, smartfona, Smart TV. Pliki cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. Pliki cookies nie gromadzą danych osobowych Użytkownika.


15. Strona Internetowa www.hroptimiser.com używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb Użytkowników, a także na potrzeby zadań statystycznych. W tym celu wykorzystywane są dwa typy plików cookies: 

a) wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),

b) funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:- cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny hroptimiser.com; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html- cookies facebook.com – służą do prowadzenia statystyk dla strony internetowej www.hroptimiser.com; dokładny sposób działania i politykę prywatności Facebook można znaleźć pod adresem: : https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/- cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas na:

HELLO@HROPTIMISER.COM